+ JEFTA VAN DINTHER DARK FIELD ANALYSIS
Margareta Sörenson, Nya scenbloggen, 27.10.2017

+ Tveklöst det bästa Jefta van Dinther har gjort
Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter, 26.10.2017

+ The choreographer pulls away the carpet from underneath us – a mental thriller
Anna Ångström, Svenska Dagbladet, 25.10.2017

+ Tanz im August
Jérôme Provençal, Mouvement.net, 18.09.2017

+ Dark Field Analysis
Volkmar Draeger, Tanznetz.de, 05.09.2017

+ Jefta van Dinther: “Dark Field Analysis”
Frank Schmid, kulturradio, 25.08.2017

< Back